Vytváříme návrhy interiéru s promyšleným designem

Návrh interiéru se od vizualizace interiéru liší velice zásadním způsobem.

 

Návrh interiéru zahrnuje komplexnější dokumentaci, rozdílný přístup, snahu pochopit potřeby klienta a mnoho dalšího. Řeší se zde návrh dispozice, návrh nábytku, výběr jednotlivých prvků interiéru. … . U samostatné vizualizace interiéru je většinou kladen důraz na realističnost obrázku, detailní doladění barevnosti a designových doplňků pro co nejlepší vyznění obrázku samotného. Prioritou vizualizace není účelnost, praktičnost nebo proveditelnost řešení prostoru, ale vizualizace samotná.

 

 

„Návrh interiéru zahrnuje komplexnější dokumentaci, rozdílný přístup, snahu pochopit potřeby klienta a mnoho dalšího.“

 

 

U návrhu interiéru může dokonalost vizualizace ustoupit. Zde jsou hlavní potřeby klienta pro život v prostoru, správnost řešení dispozičního uspořádání, typologická a technická správnost návrhu a pod. . Vizualizace návrhu slouží jako dokonalý nástroj pro dotažení každého detailu návrhu a pro klientovu představu o projektu. Samozřejmě náročným klientům jsme připraveni zpracovat vizualizace návrhů interiéru se stejnou pečlivostí jako u projektu zaměřeného jen na vizualizace 🙂

 

„Vizualizace návrhu slouží jako dokonalý nástroj pro dotažení každého detailu návrhu a pro klientovu představu o projektu.“

 

 

Pokud se rozhodnete, že si necháte navrhnout interiér bytu, domu, kanceláře, apod. profesionálem, musíte být připraveni na to, že to není záležitost několika málo hodin, jako zpracování vizualizace. Je to komplexní tvůrčí disciplína, která řeší zpracování účelu a formy daného prostoru.  Jako příklad si vezmeme návrh bytu, kde má rodina trávit svůj volný čas.

 

 

První a nejdůležitější je osobní konzultace (a nebude jen jedna) a nejlépe se všemi kdo v daném bytě bude bydlet. Architekt s vámi bude mluvit o všem možném i nemožném od nejoblíbenější barvy,sny, až po koníčky a práci. Ač se to nemusí zdát důležité, každý z nás má zcela odlišnou představu a požadavky na to, aby tam kde bydlí nabyl duševní pohody a klidu a mnohdy si toho nemusí být ani vědom, že do této chvíle dělal něco špatně. Architekt je vlastně takový psycholog, který se snaží dozvědět maximum informací o rodině a jejich potřebách, aby z nich mohl za cenu kompromisu udělat pro všechny maximum pro jejích duševní i psychické pohodlí. Což není úkol v žádném případě lehký.

 

Dále je úkolem architekta navrhnout vnitřní uspořádaní bytu tak, aby bylo maximálně funkční a při tom odpovídalo představám rodiny jak po stránce vkusu, tak po stránce každodenní potřeby až po technické záležitosti, kterým laik nemůže rozumět a nemůže jim přikládat ani důležitost i když mohou být velice důležité. Architekt musí vše změřit a promyslet, spočítat. V dnešní době, kdy m2 obytné plochy bytu není zrovna levná záležitost, je 1 m2 špatně využitého prostoru celkem zásadní.

 

 

„Úkolem architekta je navrhnout vnitřní uspořádaní bytu tak, aby bylo maximálně funkční a při tom odpovídalo představám rodiny jak po stránce vkusu, tak po stránce každodenní potřeby až po technické záležitosti.“

 

 

Architekt Vám pro každou místnost zpracuje podrobné řešení. K veškerému vybavení je technická dokumentace, nebo výkresy, počínaje rozměry u skříní až po odběr elektřiny u myčky v kuchyni. Takovýto projekt obsahuje rozsáhlé množství výkresů a jejich úprav, které vznikají konzultacemi, až po desítky, spíše stovky hodin kreativní práce, kdy vyhledává jednotlivé prvky a jejich specifikace, které budou zakoupeny a byt jimi bude vybaven. Nebo vymýšlí vybavení na míru, které je velice důležité např. u bytů s malou metráží.

 

Architekt musí být také z něčeho živ. A návrh interiéru, respektive zpracování projektu není levnou záležitostí, ale také není jednoduchou záležitostí. Jak jsem již psal tak bydlení není levné už vůbec a k tomu všemu se musí přihlédnout. Rekonstrukce bytu stojí v řádech statisíců až milionů korun, ale pohodlí a duševní pohoda, která je přímo zodpovědná za naše zdraví, je k nezaplacení.

Typický obsah architektonického návrhu interiéru:

  1. architektonické studie dispozic
  2. další potřebná výkresová dokumentace týkající návrhu (bourací práce, elektroinstalace,…)
  3. 3D vizualizace návrhů interiéru
  4. výkresy návrhů atypického zařízení na míru
  5. seznam vybraného zařízení a prvků – např. výběr typu sezení, svítidel, stolů, umyvadel….a dalších typových zařízení, která budou použita v návrhu a bude požadována jejich specifikace

Obvyklý postup práce na návrhu:

PRVNÍ KONTAKT

Při prvním kontaktu si společně stanovíme předmět projektu. Probereme individuální představy a požadavky. Dále si probereme a stanovíme objem prací, ze kterého bude vycházet předběžná cenová nabídka. Výstupem bývá dohoda o zpracování předběžné cenové nabídky. V takovém případě si  vyžádáme potřebné podklady a dokumentaci k projektu.

 

CENOVÁ NABÍDKA

Na základě domluveného rozsahu projektu, podkladů a informací, zpracujeme předběžnou cenovou nabídku. Pokud se dohodneme a odsouhlasíme si návrh předběžné cenové nabídky, vystavíme Vám doklad na uhrazení zálohy 50% z předběžné cenové nabídky. Uhrazením zálohy považujeme spolupráci za uzavřenou a začínáme pracovat na projektu.

Výsledná cena projektu se může lišit v závislosti na konečném rozsahu návrhu a prací.

 

KONCEPT

Při druhé konzultaci Vám předložíme základní koncepty řešení (většinou pracovní návrhy dispozice). Koncepty společně probereme a dohodneme se na nejoptimálnější variantě, na které budeme dále pracovat.

 

ROZPRACOVÁNÍ KONCEPTU

Nyní dopracujeme odsouhlasenou variantu konceptu. Zpracujeme prvky vybavení  prostoru, vytvoříme pracovní verze 3D návrhů, případně zpracujeme další dokumentaci týkající se návrhu (bourací práce, elektroinstalace, apod.).
Řešení s Vámi průběžně konzultujeme a zapracováváme připomínky. Projekt můžeme dokončit  až po odsouhlasení  navrženého řešení.

 

DOKONČENÍ

Na základě odsouhlasených návrhů dopracujeme veškerou dokumentaci, která slouží jako podklad pro realizaci (rozsah dokumentace dle cenové nabídky).Kompletní architektonický návrh Vám předáme jakmile uhradíte doplatek.

 

REALIZACE

V případě potřeby Vám nabízíme také pomoc při realizaci, která je spojena hlavně s komunikací s dodavateli a autorským dozorem.
Tyto případné ostatní práce bývají oceněny samostatně dle hodinových sazeb nebo individuálně dle dohody s klientem.

Návrhy interiérů se zabýváme více než 10 let.

 

Součástí našeho týmu je architekt, který se zaměřuje na návrhy interiérů a design nábytku. Vytváříme kompletní návrhy interiérů včetně potřebné dokumentace. Rádi pracujeme na návrzích interiérů bytů, rodinných domů stejně tak jako na interiérech komerčního charakteru, jako jsou kanceláře, kavárny, restaurace apod. … .

Náš architekt velmi rád pracuje na návrzích samotného nábytku. K takovému návrhu nábytku na míru samozřejmě zpracováváme výkresové podklady pro výrobu. Podklady pro výrobu jsou důležité při spolupráci s truhláři a výrobci nábytku.

 

 

Podklady pro výrobu jsou důležité při spolupráci s truhláři a výrobci nábytku.

Máte zájem o vizualizaci,nebo potřebujete jen poradit?

Jméno
Telefon

Nebaví vás formuláře?

Zavolejte nám na +420 774 239 411 nebo napište na studio@4f.cz.

E-mail
Vaše zpráva / dotaz

Nebaví vás formuláře?

Zavolejte nám na +420 774 239 411 nebo napište na studio@4f.cz.