4F

Rozdíly v kvalitě podkladů a jejich vliv

Zpět na BLOG
19.02.
2019
19.02.
2019

Osoba, která náš obor vizualizací interiéru a exteriéru nezná, by si mohla myslet, že na kvalitě podkladů pro naši práci, poskytnutých klientem, příliš nezáleží a je důležité především sdělit myšlenku. Bohužel, nic není dál od pravdy. V oboru grafiky, jako v mnoha jiných oborech, záleží na kvalitě podkladů víc než na čem jiném.

Kvalita podkladů ovlivňuje mnoho aspektů tvorby:

Zejména posledně jmenovaný činitel je nejdůležitější. Snadno se může stát, že grafik po dokončení či v průběhu zakázky sdělí klientovi, že zakázka bude o 50 % dražší, než jak byla původně naceněna. Z takové situace žádný klient mít radost nebude. Ovšem neustálá snaha se zorientovat v nekvalitních podkladech grafika velice zdržuje a zakázku tak neskutečně prodražuje. Stejně také to, že se grafik neustále musí klienta nebo architekta ptát, co by měla znamenat nepřehledná nebo neúplná část podkladů.

Hodiny narůstají, zakázka se protahuje a pokud je na vině nekvalita podkladů, tak čas strávený prací navíc nemůže grafik platit z vlastní kapsy. Vícenáklady narůstají, a stejně tak i nespokojenost klienta. Pokud se až ve výsledné tiskovině najde chyba, která vznikla na základě nekvalitního zadání, cena za zakázku bývá astronomická.

Největší rozdíly v podkladech architektonických zakázek bývají v typu dodaného podkladu. Podklady můžeme rozdělit na čtyři druhy:

Podklady pro vizualizace ve formátu DWG

Soubory ve formátu .dwg se používají k vytvoření vizualizací velice snadno. Dobře nakreslený výkres stačí jen vyčistit v programu určeném k rýsování výkresů. Po vyčištění se importují do modelovacího softwaru, kde se s nimi již dobře pracuje, a snadno se podle nich modeluje.

 

Čistý a snadno čitelný výkres, importovaný z originálního dwg. Čistý a snadno čitelný výkres, importovaný z originálního dwg.

Podklady pro vizualizace ve formátu PDF

Se soubory ve formátu .pdf je to již složitější, je třeba je zkonvertovat do vektorů a z nich následně do .dwg a to importovat do modelovacího programu. To má za následek, že výkresy se nedají pořádně pročistit a pokud ano, tak to snadno může zabrat stejné množství času, jako výsledné modelování. Takovéto výkresy zabírají hodně paměti, zpomalují celý proces modelování a obecně se s nimi při vizualizacích špatně pracuje.

Nepřehledný výkres z .pdf plný přebytečných čas a zbylých kót, písmen a číslic. Nepřehledný výkres z .pdf plný přebytečných čas a zbylých kót, písmen a číslic.

Nejhorší je práce s naskenovanými výkresy

Práce s naskenovanými výkresy je ještě o řád horší než u .pdf. Takové výkresy je třeba pomocí PrintScreen vložit do modelovacího softwaru jako obrázek a podle nakreslených kót ho adekvátně zvětšit. Provést tento proces přesně je takřka nemožné. Proto již ze začátku bude mít model špatné měřítko, což může vést k nereálným stínům a dalším potížím spojeným s renderingem vizualizací. Modelování podle takových obrázků probíhá nepřesně a pouze odhadem rozměrů na základě kót. Vytvoření modelu na základě takových podkladů může snadno trvat dvojnásobek i více času. To se samozřejmě odrazí v konečné ceně.

Nepřesné modelování na základě naskenovaných podkladů. Nepřesné modelování na základě naskenovaných podkladů.

Práce s ručně kreslenými podklady se zakládá opravdu jen na pochopení hrubých obrysů přání klienta. Tato práce vyžaduje od grafika, aby v případě exteriérových vizualizací zastal i práci architekta, a v případně interiérových vizualizacích zastal práci interiérového designéra. Pokud má grafik dostatek zkušeností, tak tuto práci do jisté míry zastat může. V každém případě se zakázka vleče, klient má často nereálné či ze stavebního hlediska neproveditelné představy a cena za zakázku raketově stoupá. Často také při práci narážíme na to, že klientovi se jeho vlastní nápad ve výsledku nelíbí a to má za následek neustálé úpravy a předělávání zakázky.

Příklad ručně kreslených výkresů, které jen zhruba naznačují přání klienta. Příklad ručně kreslených výkresů, které jen zhruba naznačují přání klienta.

Modelování je základním stavebním kamenem všech vizualizací exteriéru i interiéru. Pokud je již tato základní fáze tvorby problematická a nekvalitní, vede to později k mnoha problémům. Příkladem mohou být problémy s tvorbou materiálů, renderingem i výslednou postprodukcí. Každá část tvorby vizualizací musí být co nejefektivnější, abychom byli schopni dodat našim klientům vizualizace v požadované špičkové kvalitě. Pokud jsou špatné podklady, tak bude i model chybný. To pak povede k problémům spojených s nízkou kvalitou výsledné vizualizace a vysokou cenou neadekvátní výsledným obrázkům. Proto je především v zájmu klientů dodat podklady v co nejvyšší kvalitě a bez chyb. Díky takovým materiálům pak může zakázka proběhnout hladce a spokojenost je na obou stranách.

Ozvěte se nám, při spolupráci Vám poradíme v jakém nejlepším formátu data dodat a naši profesionálové Vám již předem ušetří starosti vyplývající z neznalosti dodávání podkladů a zejména nemalé finanční obnosy za vícepráce.

Autor: Ing. Luděk Černý

Máte zájem o vizualizaci,nebo potřebujete jen poradit?

Jméno
Telefon

Nebaví vás formuláře?

Zavolejte nám na +420 774 239 411 nebo napište na studio@4f.cz.

E-mail
Vaše zpráva / dotaz

Nebaví vás formuláře?

Zavolejte nám na +420 774 239 411 nebo napište na studio@4f.cz.